Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder KMB Online, KvK.nr. 81047126, BTW.nr. NL861904606B01
Klant: De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij KMB Online
Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, workshops en aanbiedingen tussen KMB Online en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door KMB Online.
Artikel 4. Leveringstijden
Leveringen zullen gedaan worden in overleg met de klant in regio Papendrecht.
Artikel 5. Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal KMB Online schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, KMB Online vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.
Artikel 6. Prijzen
De prijzen die gelden staan aangegeven bij het product. Via telefonisch of schriftelijk contact met KMB Online kunnen gewijzigde prijzen of aanbiedingen gelden.
Artikel 7. Betaling
Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor betaling van de bestelling. Dit kan via iDeal (Internetbankieren), vooruitbetaling, betaling bij aflevering/ophalen, op rekening als zakelijke klant , zakelijke klanten krijgen 1x per maand een totaalfactuur van alle bestellingen.
Artikel 8. Annulering
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien KMB Online reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd.
Artikel 9. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen.
Artikel 10. Klachtafhandeling
Klachten dienen bij de KMB Online kenbaar te worden gemaakt. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.
Producten gebruiken van KMB Online geschiedt op eigen risico.
Artikel 11. Privacy
KMB Online zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven.
Artikel 12.
KMB Online kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op deze site zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing.
Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 14 Zichttermijn
De zichttermijn, zoals bedoeld in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen bij KMB Online niet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel kunnen verouderen.